top of page

HOE WERKT HET

Doelgroep

We richten ons op christenen uit ons directe netwerk; bij voorkeur leiders en dan in het bijzonder hen die in de bediening staan en te weinig financiële middelen hebben om voor zichzelf en hun familie zorg te dragen, waardoor ook hun bediening niet tot volle wasdom kan komen. 

Verantwoording

Nieuwe kredieten worden uitgegeven met unanieme steun van het CAMA-team in Dakar. Maandelijks wordt er een financieel overzicht verstrekt. De fondsen worden beheerd door CAMA Zending. Het team kan gebruik maken van een klankbordgroep om advies in te winnen of plannen te laten beoordelen.

Procedure

 1. Voordat er een officieel gesprek komt met een potentiële kredietnemer wordt er informeel gepolst of er behoefte is aan dergelijke hulp en of de drive en capaciteiten er zijn om zelf iets op te zetten en te leiden. Het is van doorslaggevend belang dat de motivatie en visie van het project uit de lokale partner zelf komen.

 2. Indien bovenstaande positief bevonden is gaan we één of meerdere oriënterende gesprekken aan om een passend project te definiëren. Belangrijke aspecten zijn:

  1. Affiniteit met het project

  2. Haalbaarheid van het project

  3. Kosten van project (in relatie tot de beschikbare middelen in het fonds)

 3. Inzet is dat zodra een open gesprek wordt aangegaan het team blijft meedenken totdat er een passend project is gevonden. Dit om geen valse hoop te kweken en als betrouwbare partner betrokken te blijven.

 4. Als een project is gevonden dan wordt er verder onderzoek gedaan en het plan wordt op papier gezet. De onderdelen van dit plan zijn:

  1. Kennismaking met de begunstigde

  2. Korte omschrijving

  3. Samenvatting financiële projectie

  4. Bedreigingen

  5. Doelgroep(en)

  6. Verdienmodel

  7. Resultaten marktonderzoek

  8. Financieel overzicht (kosten, opbrengst, investering en terugbetaling)

  9. Risicoanalyse

 5. Indien nodig kan capaciteitsversterking in de vorm van het volgen van een training of bijscholing onderdeel zijn van het plan. 

 6. Het plan wordt door het team besproken, met name op de aspecten haalbaarheid en investering tegenover opbrengst. 

 7. Als de investeringskosten hoger zijn dan €2.500,- en/of het afbreukrisico groter dan ‘klein’ wordt geacht, dan wordt het plan ter review voorgelegd aan een klankbordgroep.

 8. Na eventuele aanpassingen en bij goedkeuring door het team wordt een contract ondertekent waarin de terugbetalingsregeling vastgelegd is. In principe wordt 100% van de investering teruggestort.

 9. Het team blijft contact houden bij de uitvoer en begeleidt waar nodig.

bottom of page