top of page

WAT DOEN WE

In Senegal, West-Afrika, is de kerk klein. Om Jezus te kunnen volgen geven mensen veel op. Familie neemt afstand. Vaak volgt ontslag of gaan carrièrekansen in rook op. Mensen blijven alleen achter. De leiders van de gemeenten staan voor een zware opgave. Geestelijke zorg voor de nieuwe gelovigen, terwijl ze zelf ook moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Het Senegal Krediet Fonds wil dankzij een persoonlijke aanpak christenen (bij voorkeur leiders) de mogelijkheid geven om hun eigen kleine bedrijf op te zetten. De resultaten hiervan zijn niet alleen economisch, maar leiden ook tot sociale en geestelijke transformatie. De betrokkene krijgt een bredere invloed in de gemeenschap, zijn contacten breiden zich uit en zijn getuigenis is zichtbaar gedurende de hele week. Zo kan hij zijn geloof elke dag uitdragen bij iedere ontmoeting in zijn werk en in de gemeenschap.

Uitgekeerde investeringen worden door de ontvanger via een vooraf afgesproken plan terugbetaald aan het fonds. Het teruggekregen geld komt weer ter beschikking voor nieuwe projecten.

bottom of page